Chào mừng quý vị đến với Website của Trung tâm HN - DN Tỉnh Quảng Trị.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM KTTH - HN TỈNH QUẢNG TRỊ

952566 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp-Hướng nghiệp Tỉnh Quảng Trị đóng trên địa bàn thị xã Đông Hà, được thành lập sau ngày chia tách tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 691/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 1992 của UBND tỉnh Quảng Trị trên cơ sở sáp nhập Trung tâm KTTH-HNDN thị xã Đông Hà và Xưởng mộc UNICEF. Được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận hoạt động nghề xã hội số...